line head

Иван Христов Апостолов

Иван Христов Апостолов
2 април 1910 г.
гр. София.
гр. София.
Богато чиновническо семейство.
Висше, юридическо.
Женен.
Прокурор, университетски преподавател, адвокат.
Заместник прокурор при Софийски областен съд, професор в Юридическия факултет на Софийския университет.
Безпартиен.
36 години.
II-ри отдел на Трето управление на ДС за борба с контрареволюцията.
Обвинен е, че „преди 9 септември 1944 г. е изцяло в подкрепа на буржоазните партии и фашисткото правителство. След 9 септември презира народната власт и ОФ”.
Оперативно наблюдателно дело.
14 години (1946-1960).
Иван Апостолов завършва Юридическия факултет на Софийския университет през 1932 г. В периода 1932-1934 г. е съдебен кандидат, а след това е назначен за околийски прокурор в София, впоследствие допълнителен заместник прокурор и допълнителен член на Софийски областен съд. През 1937 г. е доцент, а от 1941 г. е професор по гражданско право в Софийския университет. От 1950 г. е уволнен от университета като „фашистки елемент” и се занимава с адвокатска дейност. Почива през 1981 г. в София.
Повече архивни документи на ДС за Иван Апостолов са включени в разширения електронен вариант на сборника „Държавна сигурност и юриспруденцията 1944-1975“ на Комисията по досиетата, 2015 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, III раз. 11078, л. 1-1 гръб; 9-10; 32-33.