line head

Георги Петков Елдъров

Георги Петков Елдъров
27 февруари 1926 г.
село Зорница, област Бургас.
Ватикана.
Висше.
Католически свещеник.
Отговорник за българската секция при Ватикана.
43 години.
Шесто управление на ДС за борба с идеологическата диверсия.
Шесто управление на ДС.
Във връзка с честването на 1100 годишнината от смъртта на Константин Философ е организирал събор на невъзвращенците и изменници на Родината, на който е присъствал и Гемето [Г. М. Димитров]. Елдъров е подчертал, че тържеството се провежда на чисто религиозна основа.
Отдел 01 „Интелигенция“ на Шесто управление на ДС.
Архимандрит проф. Георги Елдъров (1926-2011) е най-високо издигнатият български католик във Ватикана през ХХ век. Завършва лицей и католическа семинария в Асизи (1947), а по-късно богословие в Рим. Преподава богословие в САЩ. През 1960 г. е назначен за експерт при Втория ватикански събор. На 19 юни 1966 г. в храма „Сан Клементе“, където е гробът на св. Кирил Философ, Георги Елдъров е възведен в архимандритски сан. В продължение на 27 години е визитатор за българските католици в емиграция.

Две десетилетия ръководи българската секция на радио Ватикана. През 1981 г. създава Български книжовен дом „Абагар“ в Рим, който съхранява 30000 документа за българската история. Дълги години е професор в Богословския институт „Сан Серафико“ в Рим. Той е първият шарже д'афер на Ватикана в София след 10 ноември 1989 г.
Шесто управление на ДС посочва, че „през месец юни 1969 г. Елдъров е участвал в подобни сборища в Мюнхен и Брюксел. Периодически посещавал САЩ, където четял лекции в техни университети”.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 2, оп. 3, а.е. 351, л. 5, строго секретна справка относно: Работата по вражеската емиграция и бегълците в Шесто управление Държавна сигурност от 16 декември 1969 г.
georgieldurov
Архимандрит проф. Георги Елдъров | Източник: pozicia.eu.