line head

Димитър Тодоров Костов

Димитър Тодоров Костов
Военен.
майор от 4-ти трудов полк – Шумен (към 1946 г.).
Отделение „А“ (вътрешно политическо разузнаване) на Държавна сигурност през 1946 г.
Има отрицателно отношение към ОФ властта. Върши разложителна работа сред подчинените си. Отрича помощник-командирите. Един вреден офицер.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а.е. 101, л. 37-110, доклад от инспектор Л. Пентиев, отделение „А“ (вътрешно политическо разузнаване) на Държавна сигурност за сведения за офицери от войската до началника на Държавна сигурност, април 1946 г.