line head

Димитър Василев Митащев

Димитър Василев Митащев
Военен.
подпоручик от II-ри трудов полк – Карлово (към 1946 г.).
Отделение „А“ (вътрешно политическо разузнаване) на Държавна сигурност през 1946 г.
Напоследък се ориентира към опозицията. Изказва недоверие към правителствените мероприятия и се съмнява в добрия край от създаденото политическо положение в този момент.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а.е. 101, л. 37-110, доклад от инспектор Л. Пентиев, отделение „А“ (вътрешно политическо разузнаване) на Държавна сигурност за сведения за офицери от войската до началника на Държавна сигурност, април 1946 г.