line head

Димитър Тумпаров

Димитър Тумпаров
Военен.
майор от Военна академия „Георги Раковски“ – София (към 1946 г.).
Отделение „А“ (вътрешно политическо разузнаване) на Държавна сигурност през 1946 г.
Бил е в миналото много близък с бившия началник щаб на войската генерал Лукаш [Константин]. Говори много жлъчно за помощник-командирите. Преди 9 септември е участвал в преследване на партизани. Убеден монархист.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а.е. 101, л. 37-110, доклад от инспектор Л. Пентиев, отделение „А“ (вътрешно политическо разузнаване) на Държавна сигурност за сведения за офицери от войската до началника на Държавна сигурност, април 1946 г.