line head

Емил Маринов Ганчев

Емил Маринов Ганчев
Военен.
подпоручик от Инженерна школа – София (към 1946 г.). Взводен командир.
Отделение „А“ (вътрешно политическо разузнаване) на Държавна сигурност през 1946 г.
Противник на О Ф властта. Чете само опозиционна преса. Храни омраза към помощник-командирите. Дружи изключително с фашисти.
Забележка на редактора: БКП определя управлението до 9 септември 1944 г. като фашистко или „монархофашистко” и заклеймява различни представители в държавата като „фашисти” или хора с „фашистки прояви”, както е в случая. Фашизмът е радикална, авторитарна и националистическа политическа идеология. Възниква като движение в Италия през 1919 г. Проявява се като режим в Италия (1922-1943) и в Германия (1933-1945). Характеристиките на тези режими не отговарят на характера на управлението през същия период в Царство България, въпреки факта, че на 1 март 1941 г. страната се присъединява към Тристранния пакт като съюзник на Германия и Италия.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а.е. 101, л. 37-110, доклад от инспектор Л. Пентиев, отделение „А“ (вътрешно политическо разузнаване) на Държавна сигурност за сведения за офицери от войската до началника на Държавна сигурност, април 1946 г.