line head

Георги Георгиев

Георги Георгиев
Военен.
Подполковник от Артилерийска школа – София (към 1946 г.). Командир на артилерийско отделение.
Отделение „А“ (вътрешно политическо разузнаване) на Държавна сигурност през 1946 г.
Реакционер, който умело прикрива своите враждебни чувства към О Ф, под маската на оригинално държание. Известен е в „хай лайф“ софийските среди под името „Чингиз хан“. При приемане на отделението е произнесъл реч шаблонна такава на великобългарски шовинист. Не е намерил за уместно да спомене нито дума за О Ф власт. Подчертавал е думите „Царство България“ и „Негово Величество“. Според него Червената армия е спечелила победата над Германия не защото е добре въоръжена, дисциплинирана, подготвена и храбра, а благодарение на своята грамадна маса.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а.е. 101, л. 37-110, доклад от инспектор Л. Пентиев, отделение „А“ (вътрешно политическо разузнаване) на Държавна сигурност за сведения за офицери от войската до началника на Държавна сигурност, април 1946 г.