line head

Евстати Тодоров Беджев

Евстати Тодоров Беджев
Военен.
Подполковник от 7-ми трудов полк – Радомир (към 1946 г.). Командир на полка.
Преди 9 септември е бил началник на Р.О. служба при трудовите войски. Едно от най-доверените лица на полковник Рогозаров. Бидейки началник на тази служба, той е проявявал изключително старание да проследява и поставя под наблюдение прогресивните чиновници в управлението на трудовите войски. На 6 септември 1944 г. изгорил цялата строго поверителна архива на Р.О. служба и по този начин е спасил себе си и други офицери, като е потулил много ценни документи, осветляващи конспирациите в трудовите войски. Проявява най-грубо вулгарно отношение към своите подчинени с прогресивни разбирания. Стреми се да откомандирова всички лица негови подчинени, за които се знае, че са добри отечественофронтовци. Групира около себе си всички реакционно настроени офицери. Особено опасен и готов на активно противодействие на ОФ власт.
Отделение „А“ (вътрешно политическо разузнаване) на Държавна сигурност през 1946 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а.е. 101, л. 37-110, доклад от инспектор Л. Пентиев, отделение „А“ (вътрешно политическо разузнаване) на Държавна сигурност за сведения за офицери от войската до началника на Държавна сигурност, април 1946 г.