line head

Бончо Димитров Христов

Бончо Димитров Христов
Военен.
Отделение „А“ (вътрешно политическо разузнаване) на Държавна сигурност.
Обявен за изменник на Родината.
Документът е включен в разширения електронен вариант на сборника „Държавна сигурност и офицерите от БНА 1944-1960“ на Комисия по досиетата, 2014 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а.е. 529, л. 1-12, план за усилване на агентурно-оперативната работа по основните изменници на Родината – бивши царски офицери от април 1957 г.