line head

Борис Николов Парушев

Борис Николов Парушев
Военен.
О.з. капитан.
Отделение „А“ (вътрешно политическо разузнаване) на Държавна сигурност – Сливен.
Обвинен в участие в нелегална контра-революционна организация, по групова-активна разработка „ТАПИРИ“.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а.е. 910, л. 1-7, строго поверителен доклад за състоянието на агентурно-оперативната работа по линия „Бивши офицери“, 10 март 1952 г. Документът е включен в разширения електронен вариант на сборника „Държавна сигурност и офицерите от БНА 1944-1960“ на Комисия по досиетата, 2014 г.