line head

Борис Здребечков

Борис Здребечков
Военен.
О.з. майор.
Отделение „А“ (вътрешно политическо разузнаване) на Държавна сигурност.
Обвинен в слушане и коментиране на чужди радиостанции.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а.е. 1481, л. 154-175, строго секретен доклад за агентурно-оперативната работа в цялата страна по линия на „Царски офицери“ през отчетната 1957 г. от 24 януари 1958 г. Документът е включен в разширения електронен вариант на сборника „Държавна сигурност и офицерите от БНА 1944-1960“ на Комисия по досиетата, 2014 г.