line head

Барух Исаков Шамлиев

Барух Исаков Шамлиев
5 юни 1920 г.
гр. София.
Висше.
Журналист.
Коментатор по икономическите въпроси в радио София.
БКП.
53 години.
Шесто управление на ДС за борба с идеологическата диверсия.
Шесто управление на ДС.
Заедно с Анжел Вагенщайн и Хаим Оливер от нездрави позиции коментират международното и вътрешно положение. Не одобрявал партийната политика на идеологическия фронт и разпространявал слухове за „предстоящи“ кадрови промени в партийното и държавно ръководство.
Наблюдаван.
Отдел 01 „Интелигенция“ на Шесто управление на ДС.
През 1937-1938 г. Барух Шамлиев е секретар на еврейското читалище в София. Завършва Юридическият факултет на Софийския университет. Работил е и в вестниците „Труд“, „Работническо дело“, „Поглед“, „Дума“. Един от гостите, които присъстват във Френското посолство в София на закуска с тогавашния президент Франсоа Митеран.

В документите на Шесто управление на ДС се посочва, че "Шамлиев проявява интерес към секретна информация, и в отделни случаи е получавал такава: вземал е данни от Централното статистическо управление при Министерството на информацията и съобщенията и данни з посещението на турския външен министър в НРБ".
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а.е. 12, л. 79-80, строго секретна информация относно: Някои прояви сред художествената интелигенция през 1973 г. на Шесто управление на ДС.
baruhchamliev
Барух Шамлиев | Източник: Интернет.