line head

Гинка Тошкова Чолакова

Гинка Тошкова Чолакова
1940 г.
гр. София.
Бивш асистент-режисьор в Българска телевизия.
Безпартийна.
33 години.
Шесто управление на ДС за борба с идеологическата диверсия.
Шесто управление на ДС.
Същата е отправяла хули и клевети срещу партийната политика в областта на културата и икономиката, разпространявала вражески слухове по адрес на партийни и държавни ръководители и правила изказвания против СССР. След филтрацията няма данни да продължава вражеската си дейност. Наблюдението ѝ продължава.
Групово дело за оперативна проверка „ФАНТАЗЬОРИ”.
Отдел 01 „Интелигенция“ на Шесто управление на ДС.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а.е. 12, л. 79, строго секретна информация относно: Някои прояви сред художествената интелигенция през 1973 г. на Шесто управление на ДС.