line head

Гинка Василева Христова

Гинка Василева Христова
1922 г.
гр. София.
Певица.
Хористка в Държавен музикален театър.
Безпартийна.
51 години.
Шесто управление на ДС за борба с идеологическата диверсия.
Шесто управление на ДС.
Системно е възхвалявала западния начин на живот, изтъквайки живота на дъщерите си, изменили в САЩ. Говорила, че в България нямало демокрация и хората живеели като цигани. Възнамерявала да се устрои да живее при дъщерите си. За същата е изготвена справка до ЦК на БКП. Ще и бъде поставено запрещение за излизане в чужбина.
Отдел 01 „Интелигенция“ на Шесто управление на ДС.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а.е. 12, л. 73, строго секретна информация относно: Някои прояви сред художествената интелигенция през 1973 г. на Шесто управление на ДС.