line head

Гочо Вълчанов Гочев

Гочо Вълчанов Гочев
5 юни 1913 г.
гр. Каварна, област Добрич.
гр. София.
Висше.
Театровед и педагог.
Професор по театрална критика в НАТФИЗ.
БКП (1944), изключен през 1970 г.
60 години.
Шесто управление на ДС за борба с идеологическата диверсия.
Шесто управление на ДС.
Гочо Гочев се солидаризирал с дейността на контрареволюционните елементи по време на чехословашките събития. През 1970 г. беше изключен от БКП за антипартийна и антисъветническа клеветническа дейност.
Гочев се наблюдава.
Отдел 01 „Интелигенция“ на Шесто управление на ДС.

Проф. Гочо Гочев (1913-2003) е член на РМС (1933), а на БКП през 1944 г. Завършва Юридическия факултет на Софийския университет (1937). Преди 9 септември 1944 г. е арестуван и интерниран за участие в нелегалното комунистическо движение.

Gochev Radichkov
От 1944 т. е редовен сътрудник на в. „Литературен фронт”, от 1946 г. на сп. „Театър“, а от 1956 г. на в. „Народна култура“. Драматург в Народен театър – Варна (1944-1945), главен секретар на Съюза на театралните служители (1945-1950), главен редактор на списание „Театър“ (1945-1958). От 1962 г. е професор по театрална критика във ВИТИЗ. От 1968 г. завежда секция „Театрално изкуство“ в Института за изкуствознание при БАН. Изследва развитието на съвременната българска драматургия, спецификата на актьорското майсторство. Автор е на книгата „Театър и драма“ (1960), студията „Театралният спектакъл“ (1962) и др.

В един от документите на Шесто управление на ДС е посочено, че през 1973 г. „се получиха данни, които показват, че същият продължава да стои на старите си позиции, разпространявал е клевети по адрес на партийни и държавни ръководители, правил е остри антисъветски изказвания и твърдял, че в СССР които критикуват се обявяват за луди. Привеждал примери за „репресирани“ и изпратени в лудницата интелигенти. Поддържал е близък контакт с проф. Любомир Тенев и изразявал съгласие с неговите възгледи”.

1. АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а.е. 12, л. 62, строго секретна информация относно: Някои прояви сред художествената интелигенция през 1973 г. на Шесто управление на ДС.
2. Енциклопедия „България, том. 2, изд. БАН, 1981 г.
ggotchev-1
Гочо Гочев, 1939 г. | Снимка: Личен архив на Деян Гочев, син на Гочо Гочев.
dok-1dok-2
Началната страница от документа на Шесто управление на ДС от 1973 г. и частта, в която е коментирана дейността на проф. Гочо Гочев | Източник: comdos.