line head

Янко Александров Помадов

Янко Александров Помадов
Военен.
Капитан от Щаба на Първа армия (към 1946 г.), където е назначен от бронирани войски.
Отделение „А“ (вътрешно политическо разузнаване) на Държавна сигурност през 1946 г.
Фашистки прояви. Преследвал преди 9 септември 1944 г. прогресивните войници. Понастоящем за осигуровка е станал член на „Звено“. Използва всеки случай да сипе хули по адрес на комунистите (квалификация на ДС).
Забележка на редактора: БКП определя управлението до 9 септември 1944 г. като фашистко или „монархофашистко” и заклеймява различни представители в държавата като „фашисти” или хора с „фашистки прояви”, както е в случая. Фашизмът е радикална, авторитарна и националистическа политическа идеология. Възниква като движение в Италия през 1919 г. Проявява се като режим в Италия (1922-1943) и в Германия (1933-1945). Характеристиките на тези режими не отговарят на характера на управлението през същия период в Царство България, въпреки факта, че на 1 март 1941 г. страната се присъединява към Тристранния пакт като съюзник на Германия и Италия.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 101, л. 37-110, доклад от инспектор Л. Пентиев, отделение „А“ (вътрешно политическо разузнаване) на Държавна сигурност за сведения за офицери от войската до началника на Държавна сигурност, април 1946 г. Документът е включен в разширения електронен вариант на сборника „Държавна сигурност и офицерите от БНА 1944-1960“ на Комисия по досиетата, 2014 г.