line head

Иван Петров Щуленков

Иван Петров Щуленков
Военен.
Полковник от Щаба на Първа гвардейска дивизия (към 1946 г.). Началник-щаб на дивизионната област.
Отделение „А“ (вътрешно политическо разузнаване) на Държавна сигурност през 1946 г.
В миналото членувал активно във Военния съюз. В последствие се проявява като реакционер. Участвал в редица акции срещу партизани в Югославия. Понастоящем членува в „Звено“ (квалификация на ДС).
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 101, л. 37-110, доклад от инспектор Л. Пентиев, отделение „А“ (вътрешно политическо разузнаване) на Държавна сигурност за сведения за офицери от войската до началника на Държавна сигурност, април 1946 г. Документът е включен в разширения електронен вариант на сборника „Държавна сигурност и офицерите от БНА 1944-1960“ на Комисия по досиетата, 2014 г.