line head

Иван Илиев Терзийски

Иван Илиев Терзийски
Военен.
Поручик от Щаба на Първа армия (към 1946 г.), прехвърлен от 6-ти пехотен полк.
Отделение „А“ (вътрешно политическо разузнаване) на Държавна сигурност през 1946 г.
Задържан след 9 септември 1944 г. за инквизиции, извършени по негова заповед в град Кавала, при разкриване на конспирация в казармата. Освободен, без да бъде предаден на съд, благодарение застъпничеството на тъста му ген. М. Марчев (квалификация на ДС).
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 101, л. 37-110, доклад от инспектор Л. Пентиев, отделение „А“ (вътрешно политическо разузнаване) на Държавна сигурност за сведения за офицери от войската до началника на Държавна сигурност, април 1946 г. Документът е включен в разширения електронен вариант на сборника „Държавна сигурност и офицерите от БНА 1944-1960“ на Комисия по досиетата, 2014 г.