line head

Михаил Димитров Михайлов

Михаил Димитров Михайлов
Военен.
Подполковник от Щаба на Първа армия (към 1946 г.).
Отделение „А“ (вътрешно политическо разузнаване) на Държавна сигурност през 1946 г.
Има държане, което го очертава като противник на властта на Отечествения фронт (квалификация на ДС).
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а. е. 101, л. 37-110, доклад от инспектор Л. Пентиев, отделение „А“ (вътрешно политическо разузнаване) на Държавна сигурност за сведения за офицери от войската до началника на Държавна сигурност, април 1946 г. Документът е включен в разширения електронен вариант на сборника „Държавна сигурност и офицерите от БНА 1944-1960“ на Комисия по досиетата, 2014 г.