line head

Симеон Енев Бъчваров

Симеон Енев Бъчваров
Военен.
Полковник от Щаба на Първа гвардейска дивизия (към 1946 г.). Интендант на дивизията.
Отделение „А“ (вътрешно политическо разузнаване) на Държавна сигурност през 1946 г.
В миналото се проявявал като фашист. Понастоящем прави опити да се приобщи към О Ф действителност, но не е искрен. Политическата подготовка много слаба (квалификация на ДС).
Забележка на редактора: БКП определя управлението до 9 септември 1944 г. като фашистко или „монархофашистко” и заклеймява различни представители в държавата като „фашисти” или хора с „фашистки прояви”, както е в случая. Фашизмът е радикална, авторитарна и националистическа политическа идеология. Възниква като движение в Италия през 1919 г. Проявява се като режим в Италия (1922-1943) и в Германия (1933-1945). Характеристиките на тези режими не отговарят на характера на управлението през същия период в Царство България, въпреки факта, че на 1 март 1941 г. страната се присъединява към Тристранния пакт като съюзник на Германия и Италия.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а.е. 101, л. 37-110, доклад от инспектор Л. Пентиев, отделение „А“ (вътрешно политическо разузнаване) на Държавна сигурност за сведения за офицери от войската до началника на Държавна сигурност, април 1946 г. Документът е включен в разширения електронен вариант на сборника „Държавна сигурност и офицерите от БНА 1944-1960“ на Комисия по досиетата, 2014 г.