line head

Слави Коленцов Бончев

Слави Коленцов Бончев
Военен.
Полковник от Щаба на Първа гвардейска дивизия (към 1946 г.). Заместник началник на дивизионната област.
Отделение „А“ (вътрешно политическо разузнаване) на Държавна сигурност през 1946 г.
Както в миналото, така и сега членува в „Звено“. Привиден отечественофронтовец, който много често в своята критика на ОФ си служи с аргументи, черпени от зеленото Знаме. Върл противник на Работническата партия (комунисти) (квалификация на ДС).
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а.е. 101, л. 37-110, доклад от инспектор Л. Пентиев, отделение „А“ (вътрешно политическо разузнаване) на Държавна сигурност за сведения за офицери от войската до началника на Държавна сигурност, април 1946 г. Документът е включен в разширения електронен вариант на сборника „Държавна сигурност и офицерите от БНА 1944-1960“ на Комисия по досиетата, 2014 г.