line head

Стефан Цолов Вълков

Стефан Цолов Вълков
Военен.
Майор от Щаба на Първа гвардейска дивизия (към 1946 г.), началник на оперативна секция.
Отделение „А“ (вътрешно политическо разузнаване) на Държавна сигурност през 1946 г.
Настроен отрицателно към помощник командирския институт. Разпространител на долни вицове и неверни слухове по адрес на водачите на Отечествения фронт. Използва всеки удобен случай да напада ОФ властта. Сам твърди, че оня дух и разбирания, които е придобил във военното училище, никога не ще им измени (квалификация на ДС).
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а.е. 101, л. 37-110, доклад от инспектор Л. Пентиев, отделение „А“ (вътрешно политическо разузнаване) на Държавна сигурност за сведения за офицери от войската до началника на Държавна сигурност, април 1946 г. Документът е включен в разширения електронен вариант на сборника „Държавна сигурност и офицерите от БНА 1944-1960“ на Комисия по досиетата, 2014 г.