line head

Александър Попов Загоров

Александър Попов Загоров
Военен.
Поручик от Инженерна школа – София (към 1946 г.).
Отделение „А“ (вътрешно политическо разузнаване) на Държавна сигурност през 1946 г.
Противник на Отечествения фронт. Открито говори против ОФ. Ясно подчертан реакционер. Дезорганизира в даден случай войниците (квалификация на ДС).
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а.е. 101, л. 37-110, доклад от инспектор Л. Пентиев, отделение „А“ (вътрешно политическо разузнаване) на Държавна сигурност за сведения за офицери от войската до началника на Държавна сигурност, април 1946 г. Документът е включен в разширения електронен вариант на сборника „Държавна сигурност и офицерите от БНА 1944-1960“ на Комисия по досиетата, 2014 г.