line head

Борислав Винаров

Борислав Винаров
Военен.
Капитан от Военна академия „Г. С. Раковски“ – София (към 1946 г.).
„А“ (вътрешно политическо разузнаване) на Държавна сигурност през 1946 г.
Отявлен противник на властта на Отечествения фронт. Разпространител на слухове. Безконтролен в приказките си, когато напада ОФ властта. Използва най-дребния повод за да клевети и злослови по адрес на Работническата партия (комунисти) и Съветския съюз (квалификация на ДС).
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а.е. 101, л. 37-110, доклад от инспектор Л. Пентиев, отделение „А“ (вътрешно политическо разузнаване) на Държавна сигурност за сведения за офицери от войската до началника на Държавна сигурност, април 1946 г. Документът е включен в разширения електронен вариант на сборника „Държавна сигурност и офицерите от БНА 1944-1960“ на Комисия по досиетата, 2014 г.