line head

Тасе Данев Дойчинов

Тасе Данев Дойчинов
гр. София.
Студент.
Анархист.
Тасе Дойчинов е студент по медицина 3-ти курс към 1947 г. Той е причислен от ДС към група на анархисти, задържани на 1 юни 1947 г. вечерта по време на тържество на връх Вола за отбелязване на годишнина от смъртта на Христо Ботев, по подозрение, че са разпръсквали позиви.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а.е. 194, л. 7-8, информационен доклад за проявите на младежта в София по отпразнуването на празника на Христо Ботев до началника на отделение „В”, 01 отдел ДС, юни 1947 г.