line head

Мильо Иванов Иванов

Мильо Иванов Иванов
гр. София.
Ученик.
Мильо Иванов е ученик в 8-ми клас в механо-техническото училище в гр. София. Държавна сигурност отбелязва, че „в училище той е известен като деен анархист”. Причислен е от ДС към група на анархисти, задържани на 1 юни 1947 г. вечерта по време на тържество на връх Вола за отбелязване на годишнина от смъртта на Христо Ботев, по подозрение, че са разпръсквали позиви.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а.е. 194, л. 7-8, информационен доклад за проявите на младежта в София по отпразнуването на празника на Христо Ботев до началника на отделение „В”, 01 отдел ДС, юни 1947 г.