line head

Нина Леринска

Нина Леринска
гр. София.
Ученичка.
Нина Леринска е ученичка в 4-ти клас на Френския колеж към 1947 г. Тя е дъщеря на Атанас Лерински (1898-1959), народен представител от БЗНС „Никола Петков” в 6-то Велико Народно събрание (1946-1949).

Държавна сигурност посочва, че „в час предала листче на Маргарита…в което ѝ съобщава, че наистина Никола Петров е арестуван и че в Народното събрание е имало пердах”. Бележката ѝ завършва с думите:  „Прибраха ни водачите в лагери, но няма да ни изплашат. След един излизат 1000”.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а.е. 194, л. 7-8, информационен доклад за проявите на младежта в София по отпразнуването на празника на Христо Ботев до началника на отделение „В”, 01 отдел ДС, юни 1947 г.