line head

Кирил М. Лазаров

Кирил М. Лазаров
гр. София.
Ученик.
Кирил Лазаров е ученик в 7-ми клас в I-ва вечерна гимназия през 1947 г. ДС пише за него: „Известен като опозиционер, подстрекавал учениците да не слушат комунистите като казал „Още малко остава, внимавайте!”
АКРДОПБГДСРСБНА – М, – ф. 13, оп. 1, а.е. 194, л. 7-8, информационен доклад за проявите на младежта в София от 2 юни до 8 юни 1947 г. до началника на отделение „В”, 01 отдел ДС.