line head

Васил Стефанов

Васил Стефанов
БЗНС „Никола Петков”.
ДС го засича и посочва: „На 17 май [1947] в клуба на VIII районна дружба Н.П. (Никола Петков) Васил Стефанов е казал, че цялото наше производство отивало в ръцете на руснаците и че те били по-големи плячкаджии от германците”.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а.е. 154, л. 55-56, доклад от отделение „В” на ДС за времето от 1 април до 1 юли 1947 г. до главния директор на народната милиция и директор на ДС.