line head

Георги П. Христов

Георги П. Христов
Бригадир.
Георги Христов е бригадир по линията Перник-Волуяк. В архивите на ДС за него се посочва: „В стан „Радуй“ на линията Перник-Волуяк, бригадирът Георги П. Христов се опита да разложи Преславската чета, обаче бе изгонен от бригадата и бе предаден на милицията”.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а.е. 143, л. 1-2, годишен доклад на отделение „В” при 01 отдел ДС за организационното и политическото състояние на обектите за 1947 г.