line head

Валентина Вакъвчиева

Валентина Вакъвчиева
гр. София.
Ученичка.
Валентина Вакъвчиева е ученичка от VI клас при VI девическа гимназия. За нея в документите на ДС е посочено: „... казала на съученичките си: „Хайде да му подпишем смъртната присъда“ по повод подписване на благодарствен адрес на Сталин”.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а.е. 143, л. 1-2, годишен доклад на отделение „В” при 01 отдел ДС за организационното и политическото състояние на обектите за 1947 г.