line head

Йордан Кралев

Йордан Кралев
За Йордан Кралев в архивите на ДС е посочено : „На 29 май [1947] е бил заловен да разпространява позиви, писани на ръка против ЕМОС [ученическа организация] и бригадите”.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а.е. 143, л. 1-2, годишен доклад на отделение „В” при 01 отдел ДС за организационното и политическото състояние на обектите за 1947 г.