line head

Кръстан Атанасов Гечев

Кръстан Атанасов Гечев
Кръстан Гечев е посочен в документите на ДС като председател на И.А.К. и че около него „има обособила се опозиционна група от 6-7 активни опозиционери, които по време на конгреса на инженери и архитекти готвеха опозиционна листа, която не пуснаха, поради компромисната листа на ОФ”.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а.е. 154, л. 55-56, доклад от отделение „В” на ДС за времето от 1 април до 1 юли 1947 г. до главния директор на народната милиция и директор на ДС.