line head

Васил Михайлов Попов

Васил Михайлов Попов
гр. Варна.
Ученик.
Васил Попов е ученик в 7-ми клас във Варненската търговска гимназия към 1949 г. Държавна сигурност го определя като бивш организатор на нелегална организация през 1948 г., тогава освободен. За него ДС посочва, че е „организирал нелегална група от 8 души, която е реализирана и 4-ма от тях изпратени в ТВО [лагер], а другите освободени”.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а.е. 742, л. 1-8, строго поверителна справка на ДС относно вражеските прояви сред учениците и студентите в периода 1949–1950 г., 29 май 1950 г.