line head

Николай Филипов Пенев

Николай Филипов Пенев
гр. Хасково.
Ученик.
Организатор на нелегална младежка антикомунистическа военна организация.
Николай Пенев е ученик в гр. Хасково към 1949-1950 г., задържан от Държавна сигурност, защото е „организирал нелегална младежка антикомунистическа военна организация, като е отпочнал въоръжаване и изготвяне устав на организацията. Организацията имала за цел да води въоръжена борба против народната власт и към средата на месец януари взела курс към създаване на бойни групи, готвещи се в последствие да минат в нелегалност”.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а.е. 742, л. 1-8, строго поверителна справка на ДС относно вражеските прояви сред учениците и студентите в периода 1949–1950 г., 29 май 1950 г.