line head

Любомир Пенев Чакалов

Любомир Пенев Чакалов
гр. Стара Загора.
Ученик.
Нелегалната „Народна защита”, 1949 г.
Любомир Чакалов е ученик в гимназията в Стара Загора към 1949 г. Държвана сигурност посочва за него, че е част от нелегална организация „Народна защита”, основана през април 1949 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а.е. 742, л. 1-8, строго поверителна справка на ДС относно вражеските прояви сред учениците и студентите в периода 1949–1950 г., 29 май 1950 г.