line head

Станчо Димитров Станев

Станчо Димитров Станев
Студент.
отдел 01 на Дирекция Държавна сигурност.
Автор и разпространител на лозунги против комунизма.
Станчо Станев е студент в Художествената академия, който през месец май 1949 г. е един от група студенти,  написали около 40 лозунги на пишeща машина със съдържание: „Комунизмът е враг на българското село! Да живее великото дело на Стамболийски! Комунизмът – това значи тормоз, глад и нищета! Смърт на комунизма!”
АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 13, оп. 1, а.е. 742, л. 6, строго поверителна справка на ДС относно вражеските прояви сред учениците и студентите в периода 1949–1950 г., 29 май 1950 г.