line head

Димитър Янчев Шалев

Димитър Янчев Шалев
3 юли 1894 г.
гр. Скопие, Османска империя.
гр. София.
Богато семейство.
Висше – право.
Женен.
Адвокат.
Кмет на гр. Скопие през 20-те години на ХХ век.
Член на ВМРО.
54 години.
гр. София.
3 години.
гр. Плевен.
Трето секретно политическо управление на ДС за борба с контрареволюцията.
Като адвокат след 9 септември 1944 г. защитава подсъдимите в няколко политически процеса. Обвинен е също така във „фашистка дейност” в Скопие, като кмет на града.
Оперативно наблюдателно дело.
12 години (1948-1960 г.).
Димитър Шалев учи в Скопие, в Солунската гимназия и завършва право в Софийския университет. Служи като офицер в българската армия по време на Първата световна война. Започва работа във Върховната сметна палата.

През 1922 г. Шалев се връща в Скопие, където работи като адвокат. Избран е за кмет на града, на който пост остава до 1928 г. Оказва съпротива на асимилаторската политика на властите. Оказва помощ на ВМРО и на Македонската младежка тайна революционна организация. През 1927 г. е арестуван и съден следващата година, но оправдан поради липса на доказателства.

Принуден е да имигрира със семейството си в Швейцария като напуска нелегално Скопие. През 1930 г. и заедно с Димитър Илиев и Григор Атанасов подава петиция в защита на гражданските права на българите във Вардарска Македония. През 1934 г. пристига в София. През Втората световна война работи като адвокат в Скопие.

След 1944 г. отново е в София. Участва като двокат е по няколко политически процеса. В резултат на това комунистическата власт започва да го преследва. Лишен е от адвокатски права, а през 1950 г. и от софийско жителство. Изселен е принудително в провинцията и е лишен от правото да работи. Преживява инсулт и заболява от диабет. Почива през 1960 г.
Повече архивни документи на ДС за Димитър Шалев са включени в разширения електронен вариант на сборника „Държавна сигурност и юриспруденцията 1944-1975“ на Комисията по досиетата, 2015 г.
1. АКРДОПБГДСРСБНА – М, СД – 742, л. 4; 42-43 и гръб; 56-57.
2. Александър Гребенаров, „ Легални и тайни организации на македонските бежанци в България 1918-1947”, Македонски научен институт, 2006 г., с. 233-234.
3. „От Скопие до Женева. Димитър Шалев – защитник на малцинствата в Обществото на народите”, съставител Димитър Митев, изд. „Логис”, 2012 г.
28943
Димитър Шалев | Източник: Интернет.
001002
Един от документите за Димитър Шалев в Държавна сигурност | Източник: comdos.