line head

Атанас Василев Натев

Атанас Василев Натев
25 април 1929 г.
село Белозем, област Пловдив.
София.
Висше.
Философ, изкуствовед, литературен критик.
Университетски преподавател.
Член на БКП.
49 години.
Шесто управление на ДС за борба с идеологическата диверсия.
Шесто управление на ДС.
„Обектът е бил обработен от спецслужбите на противника, които го използват за провеждане на идеологическа диверсия у нас”.
Дело за оперативна проверка.
Отдел 01 „Интелигенция“ на Шесто управление на ДС.
„ЛИБЕРАЛ“.
Проф. Атанас Натев (1929-1998) е философ, изкуствовед и литературен теоретик. През 1951 г. завършва философия в Софийския университет. Защитава докторска дисертация в Московския университет през 1968 г. Специализира в Лайпциг и Берлин (1957, 1962 г.) и в Москва (1962 г.). Стипендиант на фондацията „Ал. фон Хумболт“ в Германия, Кьолн.

Дълго години преподавател в Софийския университет. Професор е по теория на литературата в Института по литература при БАН. Преподава естетика в Художествената академия „Н. Павлович“ и теория на литературата във Великотърновския университет. Изнася лекции по теория на драмата и по театрална естетика в Западен Берлин, Лайпциг, Амстердам, Мюнхен, Кьолн, Хановер и др.

След 10 ноември 1989 г. е директор на Народната библиотека (1991-1992). Член-кореспондент на БАН (1995). Автор е на над двадесет книги и множество статии в български и чужди научни издания.
От архивите на Държавна сигурност става ясно, че е засечен от Шесто управление на ДС за борба с идеологическата диверсия през 70-те години. През 1978 г. в план за работата на отдел 01 „Интелигенция” на Шесто за него е посочено:

„Ще се работи съгласно утвърдения план за изясняване дали обекта не е бил обработен от спецслужбите на противника, които да го използват за провеждане идеологическа диверсия у нас, както и за недопускане въвличането на по-широк кръг лица в евентуалната му антидържавна дейност. Ще се изучават връзките му у нас, с оглед  подбиране подходящо лице за вербовка и използване на обекта.”
1. АКРДОПБГДСРСБНА – М, ф. 22, оп. 1, а.е. 79, л. 18, строго секретен план за работата на отдел 01 при Шесто управление Държавна сигурност от 2 февруари 1978 г.
2. bg.wikipedia.org.
atanasnatev
Атанас Натев | Източник: bg.wikipedia.org.