line head

Петко Йорданов Венедиков

Петко Йорданов Венедиков
22 декември 1905 г.
гр. София.
гр. София.
Известният български род Венедикови.
Висше, юридическо.
Женен.
Университетски преподавател, адвокат.
Професор по римско и гражданско право.
Безпартиен.
44 години.
I-ви отдел на Дирекция Държавна сигурност.
Обвинен е, че преди 9 септември 1944 г. е един от изтъкнатите водачи на студентската „фашистка” организация „Христо Ботев“. Системно участва в изключването на прогресивни студенти от университета. След Деветосептемврийския преврат е сочен като „поклонник на западно-европейската буржоазна юриспруденция”.
Наблюдателно дело.
I-ви отдел на Дирекция Държавна сигурност.
11 години (1949-1960).
„ПОКЛОННИК“.
Петко Венедиков е роден в известния български род Венедикови. Баща му е Йордан Венедиков, генерал от българската армия и историк.
Петко Венедиков завършва Юридическият факултет на Софийския университет през 1928 г., а от 1936 г. е професор в университета. Декан е на Юридическия факултет в периода 1940-1941 г. Автор е на редица научни трудове в областта на правото.

През 1949 г. му е отнето правото да преподава по политически причини, но продължава да работи на научното поприще. Работи като адвокат от 1949 г. до 1959 г., като е пенсиониран от адвокатурата също по политически причини. Почива през 1995 г. в София.
Повече архивни документи на ДС за Петко Венедиков са включени в разширения електронен вариант на сборника „Държавна сигурност и юриспруденцията 1944 – 1975“ на Комисията по досиетата, 2015 г.
АКРДОПБГДСРСБНА – М, III раз. 15637, л. 1-2, 4, 11.
petkovenedikov
Проф. Петко Венедиков | Източник: anapest.org.
001002
Строго поверително постановление на Държавна сигурност за откриване на наблюдателно дело срещу проф. Петко Венедиков | Източник: comdos.