line head

Александър Милушев

Александър Милушев
гр. Годеч, Софийска област.
Свещеник.
ТВО „Куциян“, към 1948 г.
Йордан Вълчев, „Куциян“, изд. „Карина М“, 1994 г., второ допълнено издание, с. 128.