line head

Али Османов Орманлиев

Али Османов Орманлиев
7 април 1940 г.
село Ябланово, област Сливен.
45 години.
Втори обект на лагера „Белене“ към 1985 г.
1 година и 5 месеца.
2 години и 10 месеца.
Насилствено даденото му име при „възродителния процес“ е Ангел Огнянов Орлинов. Престоял е 1 месец в арест.
Азис Бей, „Те преминаха през „Белене“, кн. 1, самиздат, 2004 г., с. 151.