line head

Ангелчо Апостолов Ангелов

Ангелчо Апостолов Ангелов
село Деков, област Плевен.
Лагерът „Белене” в периода 1950-1953 г.
Ангелчо Апостолов Ангелов е въдворен в „Белене” заедно с баща си Апостол Ангелов Апостолов. Село Деков, от което двамата са, се намира на около 5 км от село Белене, когато е създаден лагерът на най-големия остров „Персин” от Беленския дунавски архипелаг.
„Горчиви истини” – свидетелства за комунистическите репресии, включващ „Стенания от мрака”, разказ на бившия лагерист Куни Кунев, въдворен в лагера „Белене” (1950-1953), изд. Център за подпомагане на хора, преживели репресии – АСЕТ, 2003 г., с. 35.