line head

Александър Барон Гендович

Александър Барон Гендович
гр. София.
Лагерът „Белене” в периода 1950-1953 г.
Информацията на бившия лагерист Куни Кунев е, че Александър Генадович е починал на острова (вероятно е имал предвид остров Персин, бел. ред.).
„Горчиви истини” – свидетелства за комунистическите репресии, включващ „Стенания от мрака”, разказ на бившия лагерист Куни Кунев, въдворен в лагера „Белене” (1950-1953), изд. Център за подпомагане на хора, преживели репресии – АСЕТ, 2003 г., с. 41.