line head

Аделина Николова

Аделина Николова
1927 г.
село Пожарево, Софийска област.
Лагерът „Босна” към 1949 г.
Цветана Джерманова, „Спомени от лагерите”, изд. „Фараго”, 2011 г., с. 71-72.