line head

Ангел Поптодоров Ковачев

Ангел Поптодоров Ковачев
Лагерът „Богданов дол” към ноември 1947 г.
Ангел Ковачев е въдворен в „Богданов дол” като опозиционер.
Цветана Джерманова, „Спомени от лагерите”, изд. „Фараго”, 2011 г., с. 100.