line head

Гражданска инициатива на журналиста Христо Христов и фондация „Конрад Аденауер”

Сайтът „ПАМЕТ 1944-1989” е съвместен проект на журналиста Христо Христов, основател на сайтовете desebg.com и agentibg.com и Софийското бюро на фондация „Конрад Аденауер”. Разработването му се осъществява в периода юни-ноември 2015 г., функционира от средата на месец декември 2015 г., а официалното му представяне е в края на месец януари 2016 г.

Цели на проекта

Проектът има за цел да съхрани паметта за жертвите на тоталитарния комунистически режим в България в периода 1944-1989 г. без значение на техните възгледи, убеждения, политическа принадлежност, социален статус или вероизповедание. Това се постига чрез създаването на специален сайт (pametbg.com), представляващ модерна онлайн платформа с широки възможности за систематизиране на престъпленията на Българската комунистическа партия (БКП) и изграждането на единна база с данни и информация за жертвите, която с помощта на вградена система за разширено търсене да може свободно да се използва по бърз, лесен и достъпен начин.  

Набързо изтласкани в периферията на общественото внимание жертвите на комунизма потънаха в забвение още в началото на прехода към демокрация не само заради неудобната истина за репресиите на тоталитарния диктатура, но и поради слабата култура и липса на традиция в българската национална памет.

Политическият и обществен дебат през следващите две десетилетия се изкриви и подмени, за да се стигне до там, че истинските жертви бяха забравени, а в медийното пространство удобно и трайно се настаниха сътрудниците на Държавна сигурност, манипулиращи миналото и представяйки себе си като „жертви” на законово регламентираното отваряне на архивите за тяхната тайна оперативна или агентурна дейност по времето на комунизма.

Малкото непоследователни законодателни и граждански инициативи за преодоляване на комунистическото наследство в България, се оказаха недостатъчни за изграждане на култура на паметта към хилядите, заплатили с живота си и към други хиляди, понесли физически и психически репресии заради своите убеждения, възгледи, вяра и свободолюбие, противоречащи на тоталитарната комунистическа идеология и режим.

Прочети още: Гражданска инициатива на журналиста Христо Христов и фондация „Конрад Аденауер”