line head

Националните предателства на Българската комунистическа партия

По време на своя режим БКП извършва три национални предателства. Първото е свързано с насилствено денационализиране на Пиринския край*, което провежда при Георги Димитров по указания на Сталин през 1946 г. Второто и третото са през 1963 г. и 1973 г. и се отнасят до предложенията на висшето партийно ръководство начело с Тодор Живков за присъединяването на България и сливането ѝ със СССР.


Насилственото помакедончване на Пиринския край

На 22 ноември 1947 г. Министерството на народната просвета издава окръжно №423, с което нарежда да бъдат въведени поправки при преподаването на учебния материал по география и история. Документът онагледява докъде се простира националното предателство на БКП по въпроса за Пиринския край. Поправките в учебника по география са следните:

  • Когато се говори за Югозападна България, да се обяснява, че долината на р. Места, Пирин планина, средното течение на р. Струма от Кочериново на юг се включват в Пиринска Македония. За Пирин да се говори не като за българка планина, а да се разглежда като планина в Македония. При разглеждане на населението в България да се говори, че в нея живеят и македонци.
  • Замяна на изречение „Македония бе присъединена към България” с „Македония бе окупирана от България” в учебниците за II клас.
  • В учебника за III клас да се обяснява, че Струма на юг от Рила, река Места и Пирин влизат в Пиринска Македония, а в урока за населението на България да се казва, че в Пиринска Македония живеят главно македонци.
  • В учебника за VII клас да се говори, че в Пиринска Македония живеят главно македонци, че в Америка има много българи от България, а не от Македония.

Прочети още: Националните предателства на Българската комунистическа партия