line head

Финансово-икономически престъпления

Пълните измерения на финансово-икономическите престъпления, извършени по време на комунистическия режим (1944-1989), са обект на обществения дебат веднага след краха на тоталитарната система, както и на редица следствени и съдебни дела, най-обемното от които е дело №4/1990 г. за установяване на причините за икономическата катастрофа в резултат на управлението на БКП. Всички престъпления не могат да бъдат описани в рамките на една статия, поради тази причина тук са посочени онези по-мащабни случаи, които илюстрират престъпният характер на управлението на БКП, както и некомпетентността на взиманите политически и икономически решения в стопанския сектор.

Освен близо 11 млрд. долара външен дълг комунистическото управление завещава и 26 млрд. лв. вътрешен дълг. Почти неизвестен факт е, че от 1966 г. Тодор Живков започва да използва тайно спестяванията на населението в Държавна спестовна каса, като на тяхно място са печатани нови банкноти без покритие. Цялата статистика при комунизма, е съставяна без да се отчитат външните и вътрешни дългове, както и инфлацията, затова с прав още в края на режима хората я наричат „стъкмистика”.

Черната каса на БКП

Със секретно решение от 26 март 1968 г. на Министерския съвет с министър-председател Тодор Живков започват да се отделят средства за висшето партийно и държавно ръководство в нарушение на държавния бюджет. Те не са облагани с никакъв данък, нито са отчитани и заприходявани. С правителственото решение се предоставят „представителни пари” на следните длъжности:

Прочети още: Финансово-икономически престъпления